Indberet din fangst

Bestyrelse

Skjern å Sammenslutningen organisatorisk:

Sammenslutningens formål er, i samarbejde fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver der påhviler foreningerne og andre brugere af vandsystemet, herunder at:

 • formidle ordnede forhold mellem ejere og lejere af fiskevandet
 • sørge for optimale forhold for lystfiskeriet med skyldig hensyntagen til fiskebestand og miljø
 • forestå indfangning af vildfisk til opdræt
 • forestå opdræt og udsætning af fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer
 • kontrollere fiskeriet og herunder påtale ulovligt fiskeri
 • udtale sig i forbindelse med sager, der henhører under miljøloven og vandløbsloven
 • påtale/anmelde ulovlig forurening

Som medlemmer kan kun optages:

 • fiskeriforeninger,
 • konsortier,
 • lodsejere,
 • lejere af fiskevand ved Skjern å systemet, samt
 • fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord.
 • Endvidere kan også optages passive medlemmer.

De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

Bestyrelsen:

Titel Navn Adresse Telefon
Formand Henrik O. Jensen Åparken 6, 7280 Sønder Felding 61 46 20 44
Næstformand Ole Knudsen Arnborgvej 10, Borris, 6900 Skjern 40 87 05 53
Sekretær Ole Knudsen Arnborgvej 10, Borris 6900 Skjern 40 87 05 53
Kasserer Aage Martinsen Guldregnalle 7 6920 Videbæk 97 17 25 97
Menigt medlem Søren M. Larsen Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15
Menigt medlem Gert Vognstoft Arnborgvej 39, 6900 Skjern 23 38 91 41
Menigt medlem Ib Karstensen Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding 20 25 18 81
Menigt medlem Finn Hansen Skjernvej 55, Arnborg, 7400 Herning 97 14 91 30
 Menig medlem  Svend Lauersen  Nr Viumvej 18 6920 Videbæk  52 65 77 01

 

 

( Vedtægter)

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg til varetagelse af en lang række praktiske opgaver:

Fiskepleje udvalg:

Navn Adresse Telefon
Søren M. Larsen, fmd. Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15

 

 


Vandplejeudvalg:

Navn Adresse Telefon
Ib Karstensen Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding 20 25 18 81

 

 


Registrerings- og kontroludvalg:

Navn Adresse Telefon
Svend Lauersen Nr Viumvej 18 6920 Trolhede 52 65 77 01

 

 


PR-udvalg:

Navn Adresse Telefon
 Steen Mortensen Haydnsvej 10, 7400 Herning 41 22 26 13

 

 


Bredejerudvalg

Navn Adresse Telefon
Gert Vognstoft Arnborgvej 39, 6900 Skjern 23 38 91 41
Finn Hansen Skjernvej 55, Arnborg, 7400 Herning 97 14 91 30

 

 

 

Fiskeriopsynsmænd:

Navn Adresse Telefon
Søren M. Larsen Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15
Birger D. Jensen Parkalle 51, 6880 Tarm 97 37 25 59
Karsten Siggaard Egernvej 28, Borris, 6900 Skjern 97 36 62 14
Svend O. Laursen Nr. Viumvej 18, 6920 Troldhede 97 19 44 62
Karsten Kristensen Belmansvej 6, 7400 Herning 97 21 00 73
Henrik O. Jensen Åparken 6, 7280 Sønder Felding 61 46 20 44